Algemene Info

 [Hier kan u de brief van de groepsleiding in verband met werkingsjaar 2017-2018 vinden.]

 

Hieronder kan u alle info vinden over de (her)inschrijving van uw kind, de medische steekkaart, vergaderingen, ..

 

1.     Inschrijvingen en herinschrijvingen

1.1.Herinschrijven van een kind dat vorig jaar reeds bij de scouts zat.

1.2.Herinschrijving van een kind dat vroeger bij de scouts heeft gezeten, maar vorig jaar niet was ingeschreven.

1.3.Inschrijving van een lid van kapoenenleeftijd (1e en 2e leerjaar)

1.4.Inschrijving van een nieuw lid dat niet van kapoenenleeftijd is

2.      Het lidgeld

2.1.Betalingen van het lidgeld

2.2.Lidgeld te hoog?

2.3.Fiscaal aftrekbaar?

3.      Up to date maken van de persoonlijke info en de medische steekkaart

4.      Vergaderingen

5.      Kamp en weekend

6.      Uniform

 

 

1.     (her)inschrijvingen

 

1.1.Herinschrijven van een kind dat vorig jaar reeds bij de scouts zat.

 

Elk jaar komt de leiding van alle takken (uitgezonderd de kapoenen) langs bij de leden die vorig jaar ingeschreven waren. Zij geven dan ook de groepsleidingsbrief af (deze kan hierboven ook worden gevonden), waar alle informatie over de betaling van het lidgeld staat. Zodra het lidgeld is betaald, is uw kind officieel ingeschreven voor het scoutsjaar en is hij of zij dus ook verzekerd.

 

1.2.Herinschrijving van een kind dat vroeger bij de scouts heeft gezeten, maar vorig jaar niet was ingeschreven.

 

Als uw kind vorig jaar niet was ingeschreven komt de leiding bij hun ledenbezoek niet langs bij jullie. Bent u voor de start van het scoutsjaar zeker dat uw zoon/dochter weer naar de scouts wil komen? In dat geval kan u een mailtje sturen naar de leiding van de tak om te vragen of ze alsnog langs willen komen om eens te praten met u en uw kind om het komende scoutsjaar te bespreken. Dit e-mailadres is tak@scoutsboutersem.be (bijv: jonggidsen@scoutsboutersem.be). Van zodra het lidgeld betaald is, is uw kind officieel ingeschreven voor het scoutsjaar en is hij of zij dus ook verzekerd.

 

1.3.Inschrijving van een lid van kapoenenleeftijd (1e en 2e leerjaar)

 

Een kind van kapoenenleeftijd is 6 of 7 jaar oud (of wordt 6 jaar voor december) en zit dus in het eerste of tweede leerjaar. Voor werkingsjaar 2017-2018 zijn dit kinderen geboren in 2010 of 2011. Kinderen die jonger zijn maar wel in het eerste leerjaar zitten worden ook toegelaten.

 

Soms is het aantal kapoenen te groot om een gezonde takwerking te voorzien. Vandaar dat er meestal met een ledenstop wordt gewerkt bij de kapoenen. Dit jaar hebben wij besloten de inschrijvingen te stoppen bij 50 kapoenen. Bij deze inschrijvingen krijgen kinderen die vorig jaar al bij de kapoenentak zaten voorrang, net als broers en zussen van leden. Om uw kind in te schrijven bij de kapoenen mailt u naar inschrijvingen@scoutsboutersem.be. In die mail vermeldt u onder andere de naam van uw kind en of u al kinderen bij onze scouts heeft.

 

Van ouders met kinderen die al bij de kapoenen zaten vragen we zeker een bevestigingsmail te sturen voor 5 september.

Van ouders met kinderen die voorrang krijgen (broers of zussen al bij onze scouts, vorig jaar op de wachtlijst, ..) vragen we zeker een mail te sturen voor 10 september. Als zij geen mail gestuurd hebben voor 10 september vervalt hun voorrang.

 

Ouders met kinderen die geen voorrang krijgen kunnen voor 5 of 10 september ook al een mail sturen. Zij krijgen na 10 september dan antwoord. Zodra de kapoenentak vol zit (bij 50 kapoenen) zullen we starten met een wachtlijst. Indien er tijdens het jaar nog kinderen afhaken, zullen wij de kinderen op de wachtlijst zo snel mogelijk contacteren.

 

Belangrijk is dat iedereen 3 keer kan proberen voor hij of zij zich definitief moet inschrijven en betalen. Het is echter wel belangrijk om de inschrijvingsmail te sturen, anders bestaat de kans dat je kind 3 keer probeert en zich vervolgens niet meer kan inschrijven. Indien uw kind toch niet wil deelnemen na 3 keer proberen, vragen we om dit aan ons te laten weten. U doet er niet alleen ons een plezier mee, maar ook de kinderen op de wachtlijst!

De start van de vergaderingen is eind september. Het laatste weekend van september doen we een startfeest, het weekend daarvoor is het gebruikelijk dat er reeds een kennismakingsvergadering is.

 

1.4.Inschrijving van een nieuw lid dat niet van kapoenenleeftijd is

 

 Ook na de kapoenen zijn kinderen welkom om nog bij de scouts aan te sluiten. De takken, volgens geboortejaar, zijn als volgt:

 

Voor scoutsjaar 2017-2018: geboren in

07 - 09: Kabouters (meisjes) / Welpen (jongens)

04 - 06: Jong-Gidsen (meisjes) / Jong-Verkenners (jongens)

01 - 03: Gidsen (meisjes) / Verkenners (jongens

2000: JIN

 

Iedereen mag 3 keer gratis proberen voor we hem of haar vragen zich in te schrijven. Wij vragen wel op voorhand een mail te sturen naar groepsleiding@scoutsboutersem.be. Dan kunnen we de betreffende takleiding inlichten en de nodige administratie in orde brengen.

 

2.     Het lidgeld

 

2.1.Betalingen van het lidgeld

 

Het lidgeld voor Scouts Boutersem bedraagt dit jaar 40 euro. Hiervan gaat 32,40 EUR naar Scouts & Gidsen Vlaanderen. Dit wordt gebruikt voor verzekering, ondersteuning van de plaatselijke groepen, vorming voor leiding… De rest van het lidgeld wordt gebruikt om kentekens aan te kopen en tak- en groepswerking te ondersteunen.

 

Het lidgeld moet gestort worden op BE50 7360 1741 6618, met vermelding van “inschrijving TAK - NAAM”. Dus bijv.: “inschrijving Welpen – Steven Tijpels”

Wanneer uw kind zich aansluit vanaf 1 maart, geldt een ander tarief voor het lidgeld. Dan hoeft u maar 25 euro te betalen.

 

Denk er aan dat enkel de betaling van het lidgeld niet genoeg is om als nieuw lid ingeschreven te zijn! Om verzekerd te zijn, is het voor nieuwe leden noodzakelijk om zich ook administratief in te schrijven (zie 1.3 of 1.4).

 

2.2.Lidgeld te hoog?

 

Financiële problemen mogen NOOIT een reden zijn om niet naar de scouts te komen. Als u het moeilijk heeft om het lidgeld, weekend- of kampprijs te betalen, bel ons, schrijf ons, laat ons iets weten. (ons = groepsleiding) We kunnen dit dan verder discreet behandelen.

Er zijn ook een heleboel tegemoetkomingen van het OCMW, ziekteverzekeringen, werkgevers… Bij hen kan je vaak (deels) terugbetaling verkrijgen van lidgeld en/of weekend- en kampprijs. Hieronder vind je een lijst van mogelijkheden voor terugbetaling door de ziekteverzekering:

 

Socialistische Mutualiteit:

Geen tegemoetkomingen

Liberale Mutualiteit – Vlaams Gewest/provincie Brabant:

Kampen in juli en augustus €2 à €2,50/overnachting Max. €20 à €25/jaar 5-18 jaar

Liberale Mutualiteit provincie Brabant

Kampgeld voor kinderen en jongeren met een handicap (Akabe!) €5/overnachting Max €50/jaar 5-18 jaar

Christelijke Mutualiteit – regio Leuven/Sint-Michielsbond:

Lid- of kampgeld Max. €15/jaar Tem 24 jaar

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

kampgeld Max. €30/jaar 5-16 jaar (soms tem 18 jaar)

Onafhankelijk Ziekenfonds

kampgeld €5/dag max. €100/jaar

Euromut

kampgeld €2,50/dag max.€50/jaar Tem 18 jaar

Partena

kampgeld Max. €40/jaar Tem 18 jaar

 

Bron:  http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/themas/diversiteit/minder-moneyfonds-op-maat/tegemoetkoming-ziekenfondsen

 

De formulieren voor terugbetaling hebben vaak een stempel van de scouts nodig. Breng ze daarom op zaterdag mee en trek aan de mouw van de aanwezige groepsleiding.

 

2.3.Fiscaal aftrekbaar?

 

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen deze uitgaven dus aftrekken van hun belastingen. Dat staat zo in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Sinds 2005 is kinderopvang door scholen, het jeugdwerk, de sportsector,... eveneens aftrekbaar. Deze regeling geeft ouders een financieel voordeel en (h)erkent hierbij ook het jeugdwerk. Minister Anciaux beseft dat deze positieve regeling een extra administratieve opdracht met zich meebrengt voor het jeugdwerk en de betrokken administraties. Daarom is er het engagement om één en ander zo éénvoudig en praktisch mogelijk te maken.

 

Wij sturen de lijst van deelnemers en weekends naar de jeugddienst van Boutersem die dan de fiscale attesten doorstuurt via de post naar u thuis.

 

3.     Up to date maken van de persoonlijke info en de medische steekkaart

 

In het volgende document kan u een handleiding vinden voor de groepsadministratie en de medische steekkaarten: klik hier voor een gids voor de groepsadministratie.

 

Het is belangrijk dat deze info up to date is. Als wij de ouders dringend moeten bereiken, er mails gestuurd moeten worden, .. zijn de nodige contactgegevens cruciaal. Enkel de takleiding van uw kind en de groepsleiding heeft toegang tot deze gegevens.

 

De steekkaart kan online worden ingevuld, Hij moet iedere keer als uw kind naar een nieuwe tak gaat geupdate worden. Maar wij raden aan om deze toch jaarlijks eens te bekijken en aanpassen indien nodig: klik hier voor het template.

 

4.     Vergaderingen

 

De meeste vergaderingen gaan door op zaterdag van 14u-17u op de terreinen van Scouts Boutersem. (Dorpsstraat 11)

Kapoenen en Kawellen (Kabouters + Welpen) verzamelen aan het speelpleintje. De oudere takken op het kerkplein of in hun taklokalen.

 

Hiervan kan afgeweken worden, lees dus ALTIJD het Skoetje van de juiste tak en het nieuws op de hoofdpagina. Indien er last minute nog wijzigingen worden doorgevoerd stuurt de leiding een mail naar alle ouders.

 

We hebben ook een aanwezigheidsplicht: je moet 2/3 van de vergaderingen aanwezig zijn om mee op kamp te mogen. In speciale gevallen kan de leiding een uitzondering maken, maar een absolute minimumgrens voor ons is 50%

Om problemen te vermijden raden wij ten sterkste af om eender welke waardevolle voorwerpen mee te nemen naar de vergaderingen (iPod, GSM, (duur) horloge, ...) aangezien deze niet verzekerd zijn door Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit geld ook voor de kampen en de weekends. De leiding heeft telkens wel een vorm van muziek voor entertainment, een GSM in gevallen van nood en horloges om de tijd te weten. 

 

5.     Kamp en weekend

 

Kampen en weekends worden tijdig aangekondigd en worden vergezeld van een kampboekje of weekendbrief waarin de nodige extra informatie staat. Lees ook hieronder over de terugbetaling van kamp- en weekendprijs.

Indien uw kind medicijnen nodig heeft tijdens het weekend/op kamp, kan u uw dokter dit formulier laten invullen.

 

Voor kampen en weekends en andere betalende activiteiten bestaat er ook ondersteuning vanuit Scouts & Gidsen Vlaanderen en onze groep. Deze ondersteuning heet "Fonds op maat" en voorziet in 1/3 van de kosten van een kamp, weekend of betalende activiteit. Wij, als Scouts Boutersem, voorzien ook 1/3 en het resterende 1/3 wordt gevraagd aan de ouders/het lid. Spreek hierover (groeps)leiding aan of mail ons.

 

6.     Uniform

 

Kapoenen hebben als uniform enkel een sjaaltje nodig. Dit kan je iedere zaterdag kopen bij ons voor 10 euro. (voor 2017-2018: Kato Roosemont, Fara of Robin)

Vanaf Kawellen is een scoutshemd en een sjaaltje verplicht. Het scoutshemd kan je vinden in de Hopper scoutswinkel. (http://www.hopper.be/)

De scoutsrok is niet verplicht, maar wordt door vrouwelijke leiding zelf aangemoedigd. Deze rok is zeer stevig en comfortabel en kan net als een oud scoutshemd een verzameling van herinneringen worden.

Naargelang de voorraad worden er ook tweedehands sjaaltjes en hemden verkocht.

 

Vergeet niet om je naam in uniform te naaien/schrijven. Deze spullen kunnen jaren mee, indien je ze niet kwijtspeelt!

Wij raden aan om niet met je beste kleren naar de scouts te komen. Tijdens het spelen mag je geen schrik hebben om je vuil te maken.