Kabouters

De wet:

Een kabouter is klein
Een kabouter is fijn
Een kabouter maakt veel plezier
En daarom zijn wij hier.
 

Het avondlied (steeds in gebedshouding):

O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!

Scouts en Gidsen knielen wij neder,    (hier gaan we door de knieën)
door de stilte weerklinkt onze bé bé bé bé bé bé  (hier komen we weer recht)
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.


Corona Maatregelen

Zoals gewoonlijk spreken wij af aan het speeltuintje bij de scouts. Wij verzoeken ouders of in de auto te blijven of de maatregelen te respecteren, afstand te houden en een masker aan te houden indien u niet met de auto bent. De vergaderingen zullen zoals gewoonlijk van 14u-17u doorgaan tenzij anders vermeld op het Skoetje. Wij vragen de kabouters ook om zelf eigen spullen als drinkbus, fiets, etc mee te brengen wanneer nodig om zo coronaproof te blijven. 
Alvast bedankt aan alle ouders en leden de maatregelen te volgen!!

___________________________________________________________________________

Skoetje
 
Beste ouders,
 
Wegens de huidige onzekerheden in verband met corona weten we nog niet wanneer we de scouts kunnen laten hervatten maar we zullen het zo snel mogelijk laten weten wanneer het zo ver is!
 
Tot dan laten we jullie alvast weten dat het kamp deze zomer normaliter van 4 tot 10 juli zal doorgaan, maar meer informatie volgt hier later nog over!