Welpen

De wet:

De welp volgt de oude wolf
De welp is moedig en houdt vol.

Het avondlied (steeds in gebedshouding):

O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!

Scouts en Gidsen knielen wij neder,    (hier gaan we door de knieën)
door de stilte weerklinkt onze bê bê bê bê  (hier komen we weer recht)
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.


Skoetje september

21/09 - 14:00-17:00: Overgang

Tijd voor de nieuwe welpen om de ouderen te laten zien wat ze in petto hebben. Ook de oudere welpen kunnen laten zien hoe het moet. Één tip, doe zéker NIET je BESTE KLEREN aan, scoutshemd wordt ook sterk afgeraden deze vergadering.

28/09 - 14:00-17:00 startfeest

Vandaag is het startfeest met een groot spel voor alle leden; het nieuwe scoutsjaar wordt ingezet en alle leiding gaat zich even voorstellen. Vanaf 20u zijn alle ouders ook welkom voor een hapje en drankje.

05/10 - 14:00-17:00: bosspel

Het is weer tijd voor het eerste bosspel van het jaar. Doe goede schoenen aan en niet al te beste kleren want we gaan nog eens een keer goed ravotten.

12/10 - 13:30- 17u: jeugddag

Zoals elk jaar is het dit jaar ook weer jeugddag. We spreken af voor de Gemeentelijke Basisschool Boutersem in de Kerkomsesteenweg. Neem 5 euro mee voor de inkom en eventueel wat extra zakgeld voor daar, maar dit is niet noodzakelijk.

18/10-20/10 : weekend

Info zie weekendbrief

26/10 - 13:30-17:00: snoep verkoop

Om geld in te zamelen zodat we leuke dingen kunnen doen op kamp gaan we vandaag snoep verkopen in LEUVEN. We spreken af om 13:30u aan het STATION VAN VERTRIJK. Om 13:58u is de trein dus gelieve zeker ten laatste om 13:45u er te zijn. Om 17:03u komt de trein terug aan in Vertrijk. Het is niet nodig dat jullie hiervoor geld meenemen.

02/11 - 14:00-17:00: dag van de natuur

Vandaag is het dag van de natuur. We verzamelen hiervoor aan domein de Snoek in de plaats van aan de scouts! (Bij het station van Vertrijk). Trek ook je botten aan en niet je properste kleren want we gaan vuil worden!

09/11 - 14-17u: filmvergadering

Vandaag gaan we filmvergadering houden! Vergis je niet, we gaan geen film kijken maar zelf eentje maken! Rara het thema is Halloween, dus doe allemaal je engste halloweenkleren aan!

16/11: fakkeltocht

Omdat het fakkeltocht is ten voordelen van 11.11.11 is het vandaag GEEN vergadering. Wel zien we jullie graag 's avonds op de fakkeltocht!