Welpen

De wet

De welp volgt de oude wolf, 

de welp is moedig en houdt vol

Avondlied

Het avondlied (steeds in gebedshouding):

O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...
Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!

Scouts en Gidsen knielen wij neder,    (hier gaan we door de knieën)
door de stilte weerklinkt onze bé bé bé bé bé bé  (hier komen we weer recht)
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.

Skoetje september:

19/09  14-17u: Overgang

Yess! Het scoutsjaar is weer begonnen, en dat betekent dus ook weer de jaarlijkse overgang! Doe best kleren aan die vuil mogen worden.

26/09 14-17u: Stratego

Vanwege je-weet-wel-wat mag dit jaar het startfeest niet van gang gaan, daarom vieren wij dat dit jaar met een klassieke stratego.

03/10 14-17u: Big 5-spel

Belangrijke data:

23/10 - 25/10: Eerste weekend